Mea practica s.r.o.

+420 315 622 437

Vážení pacienti,

letní dovolenou plánujeme od 9.8.- 27.8.2021, prosím objednejte se na prohlídky zavčas. Po náročném roce bychom rádi strávili čas s rodinou

Děkujeme za pochopeníLéčba Covid

V naší ordinaci provádíme antigenní testy!
Prosím, objednávejte se telefonicky u sestřičky.

Vážení pacienti, doporučení pro léčbu Covid – 19 naleznete na mých stránkách v sekci Covid

Pokud máte pocit, že byste mohli být vhodnými kandidáty k léčbě protilátkami, prosím, kontaktujte nás.


Přípravek REGN-COV2

Léčivý přípravek REGN-COV2 je určen k léčbě mírného až středně závažného onemocnění COVID-19 u dospělých a u dětí starších 12 let, vážících alespoň 40 kg s pozitivními výsledky přímého testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, u kterých je vysoké riziko progrese do závažné formy COVID-19 a/nebo k hospitalizaci za předpokladu, že je REGN-COV2 podán do 10 dnů od nástupu příznaků COVID19.

Pacient s vysokým rizikem je definován jako ten, kdo splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

 • index tělesné hmotnosti (BMI) s 35 kg/m2;
 • chronické onemocnění ledvin;
 • chronické onemocnění jater;
 • diabetes mellitus;
 • primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity;
 • imunosupresivní léčba;
 • chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV;
 • intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči;
 • bronchiální astma na biologické léčbě nebo na léčbě systémově podávanými kortikoidy;
 • plicní hypertenze v dispenzární péči;
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou;
 • trombofilní stav v dispenzární péči;
 • nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát a nemocné s domácí intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace);
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně;
 • věk > 65 let;
 • věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: - kardiovaskulární onemocnění, - hypertenze, - chronické obstrukční onemocnění plic/jiné chronické respirační onemocnění;

Přípravek Bamlanivimab


Pro podání přípravku jsou stanovena tato kritéria:

 • tělesná hmotnost nad 40 kg;
 • průkazná pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigen/PCR metoda nebo jejich ekvivalenty) v systému ISIN;
 • doba od nástupu klinických příznaků nepřesahuje 7 dní (maximálně 10 dní);
 • klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci z důvodu covid-19;
 • klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku z důvodu covid-19;

Charakteristika pacienta zahrnuje zejména některé z uvedených kritérií/stavů:

 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně;
 • systémové onemocnění pojiva s aktuálně probíhající kombinovanou imusupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy;
 • primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity;
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou;
 • vysoce aktivní autoimunitní neurologická onemocnění (skupiny myasthenia gravis, neuromyelitis optica, roztroušené sklerózy) léčená anti-CD 20 protilátkami nebo imunosupresivy;
 • plicní hypertenze v dispenzární péči;
 • diabetes mellitus 1. typu;
 • diabetes mellitus 2. typu léčený farmakologicky v kombinaci s obezitou (BMI ³ 35) a/nebo hypertenzí léčenou farmakologicky;
 • chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu;
 • chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV, intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě nebo na léčbě systémově podávanými kortikoidy;
 • trombofilní stav v dispenzární péči;
 • nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát a nemocné s domácí intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace);
 • morbidní obezita (BMI > 40);

Aktuální informace o očkování naleznete zde: Očkování osob s chronickým onemocněním

Ordinační hodiny


Odběry (sestra)AkutníObjednaníAkutníObjednaní
Pondělí7:00 - 8:008:00 - 10:0010:00 - 13:00

Úterý7:00 - 8:008:00 - 10:0010:00 - 13:00

Středa


12:00 - 15:0015:00 - 18:00
Čtvrtek7:00 - 8:008:00 - 10:0010:00 - 13:00

Pátek7:00 - 8:008:00 - 10:0010:00 - 13:00

Kontakt

Mea practica s.r.o.

MUDr. Veronika Fejfarová

Nemocniční 480

276 01 Mělník

 

phone +420 315 622 437

email info@meapractica.cz

IČO: 085 32 915

Datová schránka: czedq4c